Saturday, December 1, 2012

Test

Minggu ini ujian bertulis diadakan.

kredit

Tuesday, November 27, 2012

Orienteering


Definisi

Orienteering ialah satu sukan dimana peserta dengan berpandukan peta dan kompas dikehendaki mengemudikan dirinya ke titik-titik kawalan yang telah ditandakan di atas peta dan telah ditempatkan di atas muka bumi, mengikut susunan yang tertentu.


Peralatan

Titik Kawalan (Control Point)
Keterangan Kawalan (Control Description)
Penanda Kawalan (Control Marker)
Peta Utama (Master Map)
Kad Kawalan (Control Card)


Jenis –Jenis Orienteering
Norwegian Event
Orienteering Merentas Desa (Cross Country Orienteering)
Orienteering Malam (Night Orienteering)
Orienteering Jalanraya (Street Orienteering)
Orienteering Bukit (Mountain Orienteering)
Orienteering Bermarkah (Score Orienteering)
Orienteering Berganti-Ganti (Relay Orienteering)

Monday, November 26, 2012

Ini wall climbing.

kredit: aarif azmiIni pula?